محصولات

بزودی امکان خرید آنلاین به سایت اضافه میگردد.

اینستاگرام کارگاه خیاطی : otofat.clothing
ارتباط با مسئول فروش : 09183662061
تلفن کارگاه : 08643241106  //  تلفن دفتر مرکزی : 08643241030
تماس بگیرید ماسک پارچه ای
100,000 ریال قیمت واحد برای خرید حداقل 10000 محصول لباس یک بار مصرف بیمارستانی